Lt / En
Art Review; Artforum; Bulletins of The Serving Library; Cabinet; Dailė; Frieze; Ixiptla; Kaleidoscope; Kultūros Barai; Literatūra ir menas; London Review of Books; New Yorker; Sight&Sound; Šiaurės Atėnai; South As A State of Mind; Springerin; Texte zur Ku
Kalendorius
Leidinio „Dwelling On the Threshold“ pristatymas
Vakaras su žurnalu The Happy Hypocrite (Without Reduction)
keyono gaskino performasas
„Reikėjo vakar“. Norbert Tukaj fotografijų parodos atidarymas ir diskusija
Anos Vaz filmų programa (kartojimas)
Pakartotinė naujausio Gerdos Paliušytės filmo „Nevermore“ peržiūra
Archyvas