Lt / En
Visi  /  A  /  B  /  C  /  D  /  E  /  F  /  G  /  H  /  I  /  J  /  K  /  L  /  M  /  N  /  O  /  P  /  Q  /  R  /  S  /  T  /  U  /  V  /  W  /  X  /  Y  /  Z
Wittgenstein, Ludwig.
Užrašai 1914-1916.  Vilnius: ALK, Pradai.  2001. TWI417
Wolfendale, Peter
Object-Oriented Philosophy. The Noumenon‘s New Clothes London: Urbanomic 2014. TWO549
Wright, Elizabeth.
Psychoanalytic Criticism. A Reappraisal. Routledge.  1998. TWR191
Wright, Stephen
Toward a Lexicon of Usership Eindhoven: Van Abbemuseum 2013. TMWR476
Wuthnow, Robert.
Šventybės atgavimas.  Aidai.  1996. TWU070
01  /  02
Kalendorius
keyono gaskino performasas
„Reikėjo vakar“. Norbert Tukaj fotografijų parodos atidarymas ir diskusija
Anos Vaz filmų programa (kartojimas)
Pakartotinė naujausio Gerdos Paliušytės filmo „Nevermore“ peržiūra
Sudano kino grupės filmų peržiūra
„Rasės pokalbis“: trys Anos Vaz filmai
Archyvas