Lt / En
Visi  /  A  /  B  /  C  /  D  /  E  /  F  /  G  /  H  /  I  /  J  /  K  /  L  /  M  /  N  /  O  /  P  /  Q  /  R  /  S  /  T  /  U  /  V  /  W  /  X  /  Y  /  Z
Nancy, Jean-Luc; Gislason, Olafur; Arnason, J. Gunnar (and Others).
Perspectives. At the Convergence of Art and Philosophy. Reykjavik Art Museum. 2011. TNA328
Narbutaitė, Elena.
Joseph (parodos knyga , 100 egz. tiražas).   2016. ANA109
Narušytė, Agnė (sud.)
Acta Academiae Artium Vilnensis. Nr.58. Menas kaip socialinis diskursas. Vilniaus dailės akademijos leidykla. 2010. TNA268
Narušytė, Agnė.
Lietuvos fotografija: 1990-2010.  Baltos lankos. 2011. TNA315
Nashashibi, Rosalind
Drawing Room Confessions #6 Milan: Mousse Publishing 2013. TMRI501
Ribadeneira, Manuela; Honoré, Vincent
Nastopka, Kęstutis.
Literatūros semiotika.  Baltos lankos. 2010. TNA262
Nastopka, Kęstutis
Literatūros semiotika Vilnius: Baltos lankos 2010. TNA472
Naujokaitienė, Elena.
Oskaras Milašius: mistikas ir hermetinis poetas.  Kaunas: VDU leidykla.  2001. TNA399
Negri, Antonio; Dufourmantelle, Anne
Negri on Negri: In Conversation with Anne Dufourmantelle London: New York: Routledge 2006. TNE763
Nickas, Bob.
The Dept. Of Corrections. Collected Writings 2007 – 2015. New York: Karma. 2015. TMNI646
Nickas, Bob.
The Dept. Of Corrections. Collected Writings 2007-2015. New York: Karma.  2015. TMNI613
Nieuwenhuyzen, Martijn van (ed.)
We Show Art – Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. 2003. TNI080
Nirgi, Alissa.
Kaspar istub / Kaspar is Sitting.  Talinn: Lugemik. 2015. ANI121
Noever, Peter (ed.)
MAK Collection of Contemporary Art.  MAK, Vienna; Verlag fur moderne Kunst Nurnberg.  2009. TNO257
Norkus, Zenonas.
Nepsiskelbusioji imperija.  Vilnius: Aidai.  2009. TNO396
Kalendorius
Kvietimas kūrėjams
Menininkų kalendoriai 2021
Lietuvos vizualiųjų menų vitrina
59-oje Venecijos meno bienalėje Lietuvai atstovaus Robertas Narkus
Virtuali paskaita apie menininko Michaelio Rakowitzo istorinius ir politinius kūrybos kontekstus
Prancūzijoje atidaroma Valdo Ozarinsko (1961–2014) retrospektyva
Archyvas