Lt / En
Visi  /  A  /  B  /  C  /  D  /  E  /  F  /  G  /  H  /  I  /  J  /  K  /  L  /  M  /  N  /  O  /  P  /  Q  /  R  /  S  /  T  /  U  /  V  /  W  /  X  /  Y  /  Z
McKenzie, Rob; Chambers, Ross; Butler, Rex; Rees, Simon (eds.)
The &-Files. Art & Text 1981-2002. Institute of Modern Art; Whale & Star.  2009. TMC090
McLuhan, Marshall.
Understanding Media: the Extension of Man.  Routledge. 2006. TMC037
Mcquillan, Martin (sud. / ed.).
The Narrative Reader.  Routledge. London and New York.  2000. TMC294
Melchior-Bonnet, Sabine.
Veidrodžio istorija.  Baltos lankos. 2005. TME267
Melis, Liesbeth. (ed.)
The Collection. 25 Years of Art Projects in Care Institutions 1985-2009.  SKOR. Amsterdam.  2009. TME327
Menzies Louise.
What is Radiant Living?.  2012. AME139
Mesquita, Ivo; Haddad, Viviana Kuri (eds.)
SITAC V. Dialogos Impertinentes. Quinto Simposio Internacional de Teoria sobre Arte Contemporaneo / Insolent Dialogues. Fifth International Symposium on Contemporary Art Theory. Patronato de Arte Contemporaneo A.C.  2007. TME085
Metten, Philip.
MMDC1. Roma Publication.  2016. AME110
Michaud, Philippe-Alain.
Aby Warburg and the Image in Motion. Zone Books. 2007. TMWA589
Michaud, Philippe-Alain.
Aby Warburg and the Image in Motion. Zone Books. 2007. TMWA589
Michelkevičius, Vytautas (ed.)
Postdisciplininis leksikonas. LTMKS (Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga) 2018. TMMI672
Michelkevičius, Vytautas (sud.)
Fotografijos, istorijos, žemėlapiai / Mapping Lithuanian Photography: Histories and Archives. VšĮ Mene.  2007. TMI039
Michelkevičius, Vytautas (sud.)
Medijų kultūros balsai: teorijos ir praktikos.   VšĮ Mene. 2008. TMI077
Michelkevičius, Vytautas; Narušytė, Agnė; Michelkevičė, Lina (eds.)
Fotografijos, istorijos žemėlapiai. Foto/karto/istorio/grafijos. Vilnius: Mene.  2007. TMMI593
Michelkevičius, Vytautas; Šapoka, Kęstutis.
(Ne)priklausomos šiuolaikinio meno istorijos / (In)dependent Contemporary Art Histories.  LTMKS, Vilnius.  2011. TMI304
Michelkevičius, Vytautas.
LTSR fotografijos meno draugija – vaizdų gamybos tinklas.  VDA leidykla. 2011. TMI307
Michelkevičius, Vytautas.
Meninio tyrimo suvesti. Žinojimo kontūrais. Monografija.  Vilnius: Vilniaus dailės akademija. 2016. TMMI616
Michelkevičius, Vytautas.
Mapping Artistic Research Towards Diagrammatic Knowing.  Vilnius Academy of Arts Press. 2018. TMMI675
Mickūnaitė, Giedrė. (sud.)
Dailėtyra: teorijos, metodai, praktikos. Vadovėlis.  VDA leidykla. 2012. TMI316
Mickūnas, Algis.
Estetika: menas ir pasaulio patirtis.  Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.  2011. TMI397
01  /  02  /  03  /  04  /  05  /  06  /  07  /  08  /  09  /  10  /  11  /  12  /  13  /  14  /  15  /  16  /  17  /  18  /  19  /  20  /  21  /  22  /  23  /  24  /  25  /  26  /  27  /  28  /  29  /  30  /  31  /  32  /  33  /  34  /  35  /  36  /  37  /  38  /  39  /  40  /  41  /  42  /  43  /  44  /  45  /  46
Kalendorius
Menininkų kalendoriai 2021
Lietuvos vizualiųjų menų vitrina
59-oje Venecijos meno bienalėje Lietuvai atstovaus Robertas Narkus
Virtuali paskaita apie menininko Michaelio Rakowitzo istorinius ir politinius kūrybos kontekstus
Prancūzijoje atidaroma Valdo Ozarinsko (1961–2014) retrospektyva
Saulės Noreikaitės performansas „Sietys“
Archyvas