Lt / En
New  /  Periodicals  /  Books  /  Recomended readings  /  Other
(sud.) Margarita Matulytė; Ieva Mazūraitė-Novickienė.
Kauno avangardinė fotografija: paskutinis sovietmečio dešimtmetis.  Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius 2011. GLI079
Arūnas Kulikauskas, Gintautas Stulgaitis, Gintaras Jaronis, Visvaldas Dragūnas, Saulius Paukštys, Giedrius Liagas, Robertas Kanys
Kintančios erdvės / Raume im Wandel. Giedre Bartelt galerija, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius. 2008. GLI049
Menininkai/ Artists: Gytis Skundžinskas, Remigijus Treigys, Raimundas Urbonas.
Kurzschluss – Erstes Bundesweites Vernetzungsprojekt Von Kunststudenten. Druckerei Peichär Österreich 2006. GVE151
Vaillant, Alexis, ed.
Legende Domaine departamental de Chamarande; Sternberg Press.  2008. GTA071
Texts by Jean-Philippe Antoine, J. G. Ballard, Craig Buckley, Yoann Gourmel, Will Holder, Karl Holmqvist, Raimundas Malasauskas, Shimabuku, Alexis Vaillant, Tris Vonna-Michell. Languages: English/French.
Zabarauskas, Romas; Femina, Arcana
Lietuva Atsiskleidžia: 99 LGBT+ Istorijos Vilnius: Naratyvas 2018. GLI126
Lietuvos dailininkų sąjunga. Antroji knyga / Lithuanian Artists’ Association. Vol II Dailininkų sąjungos leidykla „Artseria“ 2004. GLI021
Menininkai/ Artists: Leonardas Tuleikis, Gintaras Palemonas Janonis, Raimondas Martinėnas, Algimantas Jusionis, Ričardas Bartkevičius, Arvydas Baltrūnas, Martinas Jankus, Jolita Skerytė, Algimantas Kliauga, Raimondas Savickas, Alfonsas Vilpišauskas, Romualdas Kunca, Aleksandras Vozbinas, Arvydas Pakalka, Aušra, Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Arūnė Tomau, Violeta Juodzevičienė, Solomonas Teitelbaumas, Elena Balsiukaitytė-Brazdžiūnienė, Bronius Gražys. Aušra Andziulytė, Valentinas Antanavičius, Žygimantas Augustinas, Pranas Griušys, Robert Bliuj, Nomeda Saukienė, Sigitas Staniūnas. Diana Radavičiūtė, Eglė Kuckaitė, Adasa Skliutauskaitė, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, Danguolė Dauknytė, Ramunė Veliuvienė, Egidijus Rudinskas, Eglė Vertelkaitė, Nijolė Šaltenytė, Miglė Datkūnaitė, Nijolė Vilutienė, Tatjana Diščenko, Jūratė Rekevičiūtė, Laisvydė Šalčiūtė, Vilija Kneižytė, Eva Labutytė, Marius Liaugaila, Dalia Mataitienė, Arūnas Sakalauskas, Dalia Matulaitė, Remigijus Medvikas, Alfridas Pajuodis, Stasys Juraška, 'Algimantas Šlapikas, Leonas Pivoriūnas, Saulius Vaitiekūnas, Algirdas Kuzma, Lionginas Virbickas, Vytautas Umbrasas, Gediminas Piekuras, Virginija Babušytė-Venckūnienė, Tamara Janova, VidmantasGylikis, Romualdas Kvintas, Vanclovas Krutinis, Jurga Kurtinaitienė, Loreta Švaikauskienė, Mina Levitan-Babenskienė, Genorata Razmienė, Rimantas Dūda, Dalia Marija Šimelienė, Zita Kreivytė, Virginija Giniotytė, Aušra Petroškienė, Sigitas Virpilaitis, Ona Kreivytė-Naruševičienė, Daina Mieželaitytė, Ramutė Toliušytė, Saulė Jurkynienė, Vytautas Matulionis, Marytė Gurevičienė, Solveiga ir Alfredas Krivičiai, Birutė Stulgaitė, Romualdas Inčirauskas, Indrė Diržienė, Marius Janulis, Remigijus Sederavičius, Eimantas Ludavičius, Žydrutė Ridulytė, Ona Tamuliūnienė, Gražutė Čapaitė-Ragauskienė, Jolanta Kvašytė, Miglė Lebednykaitė, Rasa Justaitė-Gecevičienė, Daiva Ložytė, Nora Blaževičiūtė, Jaunius Erikas Kaubrys, Kostas Urbanavičius, Viktorija Karatajūtė-Šarauskienė, Danutė Jazgevičiūtė, Vaidotas Žukas, Eglė Česonytė, Jurga Šarapova-Stulgienė, Arūnas Aleksandras Daugela, Artūras Rimkevičius, Zita Inčirauskienė, Laimutė Kozlovienė, Jolanta Šmidtienė, Danguolė Brogienė, Juozas Balčikonis, Jūratė Teresė Urbienė, Danutė Kvietkevičiūte, Jonas Meškelevičius, Kazys Morkūnas, Nijolė Vilutytė, Jurga Lazdanienė, Eglė Valiūtė, Algirdas Dovydėnas, Irena Lipienė, Vytautas Švarlys, Rūta Lipaitė, Edita Radvilavičiūtė-Utarienė, Bronius Bružas, Eimutis Markūnas, Vytautas Poška, Saulius Valius.
Lietuvos fotografija vakar ir šiandien / Lithuanian Photography, Yesterday and Today. Lietuvos fotomenininkų sąjunga. 1997. GLI040
Menininkai/ Artists: Vytautas Balčytis, Violeta Bubelytė, Alfonsas Budvytis, Vitalijus Butyrinas, Algimantas ir Mindaugas Černiauskai, Rimantas Dichavičius, Juozas Kazlauskas, Algimantas Kezys, Algimantas Kunčius, Vitas Luckus, Alvydas Lukys, Aleksandras Macijauskas, Snieguolė Michelkevičiūtė, Romualdas Požerskis, Romualdas Rakauskas, Vaclovas Straukas, Antanas Sutkus, Remigijus Treigys, Gintautas Trimakas, Stanislovas Žvirgždas, Algimantas Aleksandravičius, Romualdas Augūnas, Romas Juškelis, Petras Katauskas, Aleksandras Otašenkovas, Saulius Paukštys, Ramunė Pigagaitė, Viktoras Trublenkovas, Raimundas Urbonas, Andrius Zavadskis, Algimantas Žižiūnas,
Lietuvos fotografija vakar ir šiandien / Lithuanian Photography, Yesterday and Today.  Lietuvos fotomenininkų sąjunga. 1998. GLI041
Menininkai/ Artists: A. Aleksandravičius, V. Antanavičiūtė, R. K. Augūnas, S. Bagdonavičius, V. Balčytis, G. Balionis, A. Baltėnas, A. Budvytis, Z. J. Bulgakovas, V. Butyrinas, E. Butkevičius, A. Čepulinskaitė, M. Čičirkienė, J. Daniūnas, Aleksandras Dapkevičius, R. Dichavičius, A. Dilys, K. Driskius, R. G. Gabrys, G. Janavičius, V. Jasinevičius, V. Juraitis, R. Juškelis, V. Karaciejus, P. Katauskas, M. Kavaliauskas, J. Kazlauskas, M. Kulbis, A. Kunčius, D. Labutis, G. Liagas, K. Linkevičius, A. Lukys, A. Macijauskas, S. Michelkevičiūtė, K. Mizgiris, A. Ostašenkovas, R. Pačėsa, S. Paukštys, E. Pivoriūnas, R. Požerskis, R. Rakauskas, V, Stanionis, v. Straukas, J. Strazdauskas, A. Strumila, V. Suslavičius, A. Sutkus, V. Šeštauskas-Gulbinas,. K. K. Šimas, R, Šimulis, R. Šulskytė, A. švenčionis, R. Treigys, G. Trimakas, V. Trublenkov, R. Urbakavičius, R. Urbonas, A. Valiauga, R. Vikšraitis, A. Zavadskis, A. Žižiūnas, S. Žvirgždas.
Lietuvos fotografija vakar ir šiandien / Lithuanian Photography, Yesterday and Today.  Lietuvos fotomenininkų sąjunga.  1999. GLI042
Menininkai/ Artists: B. Aleknavičius, A. Aleksandravičius, A. Ališauskas, V, Antanavičiūtė, R. K. Augūnas, V. Augustinas, J. Aukstinšas, A. Balbierius, M, Baranauskas, A. Budvytis, Z. J. Bulgakovas, V. Butyrinas, G. Česonis, M. Šileikaitė-Čičirkienė, A. ir M. Černiauskai, J. Daniūnas, R. Dailidė, R. Dichavičius, J. Dovydėnas, M. Drazdauskaitė, V. Ylevičius, L. Geležiūtė, I. Giedraitienė, V. Grigas, V. Ilčiukas, A. Jakštas, A. Jankūnas, V. Jasinevičius, Ž. Jasys, V. Jucikas, E. Jurčys, R. Juškelis, V. Karaciejus, P. Katauskas, M. Kavaliauskas, J. Kazlauskas, A. Kežys, R. Krupauskas, A. Kunčius, A. Kulikauskas, V. Luckus, A. Lukys, A. Macijauskas, A. Mikšys, P. Normantas, A. Ostašenkovas, R. Paknys, S. Paukštys, S. Povilaitis, R. Požerskis, R. Rakauskas, I. Ročytė, S. Saladūnas, V. V. Stanionis, A. Strumila, G. Survila, A. Sutkus, G. Šalkauskaitė, A, Šeškus, V. Šonta, J. Vaicekauskas, A. Valiauga, P. Velička, R. Vikšraitis, A. Žižiūnas, S. Žvirgždas.
Lietuvos fotografija vakar ir šiandien / Lithuanian Photography, Yesterday and Today. Lietuvos fotomenininkų sąjunga. 2000. GLI043
Menininkai/ Artists: A. Aleksandravičius, V. Antanavičiūtė, R. K. Augūnas, V. Balčytis, V. Bubelytė, A. Budvytis, V. Butyrinas, E. Butkevičius, A. Čepulinskaitė, A. Černiauskas, M. Černiauskas, R. Dichavičius, J. Dovydėnas, V. Grigas, V. Ilčiukas, V. Jarutis, R. Juškelis, J. Kalvalis, T. Kapočius, P. Karpavičius, S. Kondratas, R. Krupauskas, A. Kunčius, D. Kuzmickas, V. Luckus, A. Lukys, A. Macijauskas, R. Maleckas, A. Marcinkevičius, S. Michelkevičiūtė, K. Mizgiris, A. Naujokaitis, P. Normantas, R. Pačėsa, S. Paukštys, V. Pečininas, R. Pigagaitė, A. Pilvelis, R. Požerskis, R. Rakauskas, J. Remeikytė, S. Saladūnas, V. Straukas, G. Stulgaitis, G. Survila, A. Sutkus, A. Šeškus, M. Šileikaitė, R. Šimulis, V. Šonta, R. Treigys, G. Trimakas, R. Urbonas, A, Valiauga, R. Vikšraitis, E. Voverytė, K, Zdanavičiutė, R. Zolubas, S. Žvirgždas.
Lietuvos fotografija vakar ir šiandien / Lithuanian Photography, Yesterday and Today.  Lietuvos fotomenininkų sąjunga.  2002. GLI044
Menininkai/ Artists: A. Aleksandravičius, A. Ališauskas, A. Anglickaitė, v. Antenavičiūtė, R. K. Augūnas, S. Bagdonavičius,V. Balčytis, S. Baltramaitis, G. Baranuskas, R. Baranauskas, E. Barzdžius, V. Bubelytė, A. Budvytis, T. Budvytis, Z. Bulgakovas, A. Čepulinskaitė, A. Černiauskas, M. Černiauskas, G Česonis, R. Dailidė, R. Danisevičius, A. Darongauskas, J, Daubaras, V. Dichavičienė, R. Dichavičius, J. Dovydėnas, U. Gelguda, D. Girčys, V. Grigas, A. Jankūnas, V. Jesinevičius, Ž. Jasys, V. Juraitis, E. Jurčys, R. Juškelis, J. Kalvalis, v. Karaciejus, M. Kavaliauskas, J. Kazlauskas, E. Kolevaitis, S. Kondratas, R. Krupauskas, G. Kudirka, A. Kunčius, J. Linda, D. Liškevičius, A. Macijauskas, A. Maldutis, V. Michelkevičius, A. Mikšys, P. Normantas, A. Olšauskas, A. Ostašenkovas, R. Pačėsa, R. Pačionaitienė, R. Pigagaitė, D. Pocius, S. Povilaitis, R. Požerskis, M. Požerskytė, T. Ragina, E. Rakauskaitė, R. Rakauskas, U. Ratnikas, I. Rimkevičiūtė, K. Savickas, V. Stanionis, J. Staselis, K, Stoškus, V. Straukas, A. Strumila, A. Stubra, A. Sutkus, M. Šileikaitė-Čičirkienė, V. Šonta, A, Valiauga, R. Vikšraitis, E. Voverytė, K, Zdanavičiutė, R. Zolubas, š. Zurbaitė, A. Žižiūnas, S. Žvirgždas.
Lietuvos fotografija vakar ir šiandien / Lithuanian Photography, Yesterday and Today. Lietuvos fotomenininkų sąjunga. 2004. GLI045
Menininkai/ Artists: M. Abramavičius, A. Aleksandravičius, V. Antanavičiūtė, R. Augūnas, S. Bagdonavičius, V. Balčytis, A. Baltėnas, R. Barzdžiukaitė, V. Bečelis, V. Butyrinas, D. Cikanavičienė, G. Česonis, R. Dailidė, R. Danisevičius, J. Deltuvaitė, V. Dichavičienė, R. DIchavičius, J. Dovydėnas, U. Gelguda, L. Grincevičiūtė, V. Ilčiukas, E. Jurčys, R. Juškelis, D. Kartheiser, J. Kazlauskas, J. Keleras, G. Kudirka, A. Kunčius, A. Lazauskienė, A. Lukys, A. Macijauskas, A. Markevičius, A. Matvejevas, E. Mėlinauskienė, V. Michelkevičius, S. Michelkevičiūtė, P. Normantas, Oliveris, A. Ostašenkovas, R. Pigagaitė, S. Povilaitis, R. Požerskis, M. Požerskytė, V. Račinskas, R. Rakauskas, A. Rud, L. Ruikas, S. Saladūnas, M. Skerytė, V. V. Stanionis, A. Strelickis, A. Surgailis, A. Sutkus, G. Šalkauskas, T. Šarūnas, A. Šiekštelė, R. Šileika, M. Šileikaitė-Čičirkienė, V. Šileikienė, R. Šulskytė, R. Treigys, J. Treinytė, Š. Vaitkus, A. Valiauga, R. Vikšraitis, E. Voverytė, K. Zdanevičiūtė, G. Zinkevičius, G. Žilys, A. Žižiūnas, S. Žvirgždas.
Lietuvos fotografija vakar ir šiandien / Lithuanian Photography, Yesterday and Today. Lietuvos fotomenininkų sąjunga.  2007. GLI046
Menininkai/ Artists: G. Abromavičius, A. Aleksandravičius, A. Anglickaitė, V. Anusauskienė, R. Anusauskas, V. Aukštaitis, M. Ažušilis, V. Balčytis, M. Bielskytė, V. Binkis, V. Biveinis, D. Budreikaitė, A. Budvytis, V. Butyrinas, G. Česonis, R. Dailidė, R. Danisevičius, J. Deltuvaitė, J. Dovydėnas, K. Driskius, U. Gelguda, G. Grendaitė, A. Griškevičius, A. Griškonytė, P. Herbst, V. Ilčiukas, R. Juškelis, V. Keleras, E. Kolevaitis, A. Kulikauskas, A. Kunčius, D. kuzmickas, K. Linkevičius, V. Luckus, A. Lukys, A. Macijauskas, A. Mikšys, D. Narkevičius, R. Narkus, V. Pečininas, P. Petraitis, R. Pigagaitė, S. Povilaitis, R. Požerskis, R. Pralgauskas, R. Rakauskas, V. Samulionytė, G. Skudžinskas, V. Stnanionis, V. Straukas, A. Sutkus, A. Šeškus, M. Šileikaitė-Čičirkienė, D. Širvytė, R. Treigys, J. Treinytė, G. Trimakas, A. Valiauga, K. Zdanevičiūtė, G. Zinkevičius, A. Žižiūnas, S. Žvirgždas,
Lietuvos fotografija vakar ir šiandien / Lithuanian Photography, Yesterday and Today.  Lietuvos fotomenininkų sąjunga. 2008. GLI047
Menininkai/ Artists: M. Ažušilis, V. Balčytis, A. Baltėnas, V. Binkis, U. Gelguda, E. Jurčys, A. Kunčius, V. Luckus, A. Macijauskas, S. Paukštys, S. POvilaitis, R. Požerskis, R. Rakauskas, A. Sutkus, A. Šeškus, A. Šliogeris, V. Šonta, R. Šulskytė, R. Treigys, G, Trimakas, R. Urbonas, S. Žvirgždas.
Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien ’13 / Lithuanian Phtography: Yesterday and Today ’13.  Lietuvos fotomenininkų sąjunga.  2013. GLI082
Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien / Lithuanian Photography: Yesterday and Today Lietuvos fotomenininkų sąjunga.  2001. GLI004
Menininkai/ Artists: Algimantas Aleksandravičius, Vėtrė Antanavičiūtė, Romualdas Kęstutis Augūnas, Vytautas Balčytis, Arūnas Baltėnas, Sigitas Baltramaitis, Giedrius Baranauskas, Ruslanas Baranauskas, Violeta Bubelytė, Alfonsas Budvytis, Rolandas Cikanavičius, Aurelija Čepulinskaitė, Algimantas Černiauskas, Mindaugas Černiauskas, Gintaras Česonis, Rimantas Dichavičius, Jonas Dovydėnas, Vaidotas Grigas, Vidmantas Ilčiukas, Algimantas Jankūnas, Romas Juškelis, Algirdas Kairys, Tomas Kapočius, Mindaugas Kavaliauskas, Vytautas Knyva, Ramūnas Krupauskas, Algimantas Kunčius, Dainius Labutis, Vitas Luckus, Alvidas Lukys, Aleksandras Macijauskas, Jurgita Matijošaitytė, Juozas Meškys, Snieguolė Michelkevičiūtė, Rimtautas Norvaišas, Aleksandras Ostašenkovas, Remigijus Pačėsa, Aloyzas Petrašiūnas, Flavijus Piliponis, Stasys Povilaitis, Romualdas Požerskis, Greta Prikockaitė, Romualdas Rakauskas, Dzianis Romaniuk, Adreolė Sabonienė, Saulius Saladūnas, Vytautas V. Stanionis, Alvydas Stauskas, Vaclovas Straukas, Aurimas Strumila, Arvydas Stubra, Gintautas Survila, Antanas Sutkus, Marija Šileikaitė, Virgilijus Šonta, Jūratė Tamošiūnaitė, Remigijus Treigys, Ignas Urbonas, Petras Velička, Rimaldas Viršaitis, Edita Voverytė, Kristina Zdanevičiūtė, Algimantas Žižiūnas, Stanislovas Žvirgždas.
Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien / Lithuanian Photography: Yesterday and Today Lietuvos fotomenininkų sąjunga.  2005. GLI005
Menininkai/ Artists: Aleksandravičius Algimantas , Augūnas Romualdas, Balčytis Vytautas, Baltėnas Arūnas, Baublys Kristupas, Bielskytė Monika, Bubelyė Violeta, Butvytis Alfonsas, Buivydaitė Laima, Bulhak Jan, Buračas Balys, Butyrinas Vitalijus, Cikanavičius Rolandas, The Černiauskas brothers, Česonis Gintaras, Deltuvaitė Joana, Dovydėnas Jonas, Fišeris Ilja, Griškevičius Algis, Janulis Vytautas, Juraitis Valentinas, Juškelis Romas, Karpavičius Povilas, Keleras Julius, Keleras Vaida, Kunčius Algimantas, Kuzmickas Darius, Laucius Kazys, linionis Romas, Luckus Vitas, Lukys Alvydas, Macijauskas Aleksandras, Maldutis Algimantas, Mekas Jonas, Normantas Paulius, Olašauskas Arūnas, Ostašenkovas Aleksandras, Pigagaitė Ramunė, Petraitis Paulius, Požerskytė Monika, Pralgauskas Rokas, Pukytė Eglė Paulina, Rakauskas Romualdas, Rebi Michailas, Saladūnas Saulius, Silovas Titas, S&P Stanikas, Stanionis Vytautas, Stoškus Kęstutis, Surgailis Andrius, Sutkus Antanas, Šeškus Algirdas, Šiekštelė Aleksandras, Šileika Ričardas, Šileikaitė-Čičirkienė Marija, Šilinskas Zenonas, Šulskytė Regina, Tarabildienė Domicelė, Treigys Remigijus, Trimakas Gintautas, Urbaitytė Milda, Vikšrainis Rimaldas, Vyšniauskas Tomas, Voverytė Edita, Wirtz Mirjam, Zinkevičius Gintaras, Žvirgždas Stanislovas.
Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien / Lithuanian Photography: Yesterday and Today Lietuvos fotomenininkų sąjunga. 2006. GLI006
Menininkai/ Artists: Abramavičius Marius, Aleksandravičius Algimantas, Anglickaitė Akvilė, Aukštaitis Vaidotas, Balčytis Vytautas, Baltermans Dimitry, Baltėnas Arūnas, Bielskytė Monika, Biveinis Vidas, Butvytis Alfonsas, Buklys Donatas, Butyrinas Vitalijus, Coburn Alvin Langdon, Česonis Gintaras, Dailidė Ričardas, Deltuvaitė Joana, Dichavičius Rimantas, Didžiapetris Gintaras, Dovydėnas Jonas, Evans Walker, Fišeris Ilja, Gelguda Ugnius, Giedraitienė Irena, Griškevičius Algis, Ignatovich Boris, Inčiūraitė Kristina, ivanauskas Evaldas, Jurčys Edis, Karpavičius Povilas, Kazlauskas Juozas, Keleras Julius, Keleras Vaida, Kulikauskas Arūnas, Kunčius Algimantas, Langė Dorothea, Liagas Giedrius, Lyon Denny, Luckus Vitas, Lukys Alvydas, Macijauskas Aleksandras, Marcinkevičius Adauktas, Marcinkeviičius Saulius, Marcinkus Vytas, Martišius Martynas, Mėlinauskaitė Eglė, Michelkevičius Vytautas, Narvičius Andrius, Olšauskas Artūras, Ostašenkovas Aleksandras, Pačėsa Remigijus, Patraitis Paulius, Pletkus Vytautas, POžerskis Romualdas, Požerskytė Monika, Pralgauskas Rokas, Pranckūnaitė Rasa, Pukytė Paulina Eglė, Rakauskas Romualdas, Razmas Vytautas, Rodchenko Alexander, Salfati Loic, Sireikytė Ieva, Skudžinskas Gytis, Stanikas S&P, vytautas Stankevičius, Antanas Sutkus, Šarūnas Tadas, Šiekštelė Aleksandras, Šileika Richardas, Šileikaitė - Čičirkienė Marija, Šulskytė Regina, Treigys Remigijus, Treinytė Jurgita, Trimakas Gintautas, Urbakavičius Raimondas, Urbonas Raimundas, Vyšniauskas Tomas, Valiauga Artūras, Voverytė Edita, Vikšraitis Rimaldas, Vilpišauskas Vitoldas, Zarėkienė Edita, Zelma Georgi, Zinkevičius Gintaras, Žiriakovas Levas. Žvirgždas Stanislovas.
Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien’12/Lithuanian Photography: Yesterday and Today’12.  Lietuvos fotomenininkų sąjunga. 2012. GLI073
Lietuvos Fotografija:vakar ir šiandien`10.  Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas. 2010. GLI059
01  /  02  /  03  /  04  /  05
Calendar
Lithuanian visual arts showcase
Robertas Narkus chosen to represent Lithuania at the 59th Venice Art Biennale
Virtuali paskaita apie menininko Michaelio Rakowitzo istorinius ir politinius kūrybos kontekstus
A retrospective of Valdas Ozarinskas (1961–2014) opens in France
Performance "Links" by Saulė Noreikaitė
Ekskursija po parodą „JCDecaux premija 2020“ su kuratoriais
Archive